PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI

  • dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji: np. umowa najmu okazjonalnego lub inna, umowa kredytowa, umowa pożyczki, umowa alimentacyjna itp.