Szanowni Państwo,

Kancelaria Notarialna notariuszy Piotra Garusa i Pawła Godorowskiego w budynku RONDO VERONA przy Placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu, wita na swoich stronach, na których pragnie Państwu przybliżyć zakres czynności dokonywanych w Kancelarii Notarialnej, a także związane z tymi czynnościami koszty, jak również wymagane dokumenty do przeprowadzenia poszczególnych czynności notarialnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusze Piotr Garus i Paweł Godorowski są powołani do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Notariusz - jako osoba zaufania publicznego - dokonuje czynności notarialnych wyłącznie zgodnie z prawem i mają one charakter dokumentu urzędowego.

Nasza Kancelaria Notarialna, współpracując z tłumaczami przysięgłymi, ma możliwość obsługi klientów obcojęzycznych.

Oferujemy dokonywanie wszystkich czynności notarialnych ustalonych przepisami ustawy Prawo o notariacie oraz przepisami szczególnymi.

Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy czynności prawne, które zamierzacie podjąć są wystarczające dla osiągnięcia zamierzonego skutku prawnego lub czy są bezpieczne dla Państwa i innych osób, zapraszamy do skorzystania z udzielanych przez nas bezpłatnych porad. W tym celu zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Gwarantujemy Państwu pełne zaangażowanie w każdą indywidualną sprawę, z którą się Państwo do nas zgłosicie, a także pomoc w znalezieniu najlepszego i najbezpieczniejszego rozwiązania na gruncie obowiązujących przepisów prawnych.

Serdecznie zapraszamy!

Notariusze Piotr Garus i Paweł Godorowski