O Kancelarii

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusze Piotr Garus i Paweł Godorowski są powołani do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Notariusz - jako osoba zaufania publicznego - dokonuje czynności notarialnych wyłącznie zgodnie z prawem i mają one charakter dokumentu urzędowego.

Nasza Kancelaria Notarialna, współpracując z tłumaczami przysięgłymi, ma możliwość obsługi klientów obcojęzycznych.

Oferujemy dokonywanie wszystkich czynności notarialnych ustalonych przepisami ustawy Prawo o notariacie oraz przepisami szczególnymi


 

Notariusz Piotr Garus

Notariusz Piotr Garus jest absolwentem stacjonarnych studiów Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego obronił w 1984 r. pod patronatem profesora nauk prawnych, wybitnego specjalisty w dziedzicznie prawa międzynarodowego - prof. Jana Kolasy.

Następnie odbył aplikację sędziowską, a po zdaniu egzaminu sędziowskiego w 1986 r. - asesurę sądową, zaś po jej ukończeniu w 1989 r. został powołany na stanowisko sędziego. Był sędzią pełniącym obowiązki w Wydziałach kolejno: Karnym, Rodzinnym i Nieletnich, Cywilnym, a do roku 2002 - Ksiąg Wieczystych.

W kwietniu 2002 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza, a w lipcu 2002 r. otworzył indywidualną Kancelarię Notarialną.

Od dnia 8 września 2014 roku podjął współpracę z dotychczasowym asesorem (wcześniej aplikantem) - rejentem Pawłem Godorowskim i od tego czasu Kancelaria Notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

Notariusz Paweł Godorowski

Notariusz Paweł Godorowski jest absolwentem stacjonarnych studiów Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Pracę magisterską z zakresu prawa handlowego (problematyki uchwał Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń spółek kapitałowych) obronił w 2008 r. pod patronatem profesora nauk prawnych, wybitnego specjalisty w dziedzicznie prawa cywilnego – sędziego Sądu Najwyższego - prof. Józefa Frąckowiaka.

Następnie w ramach Izby Notarialnej we Wrocławiu odbył aplikację notarialną, a po zdaniu egzaminu notarialnego w 2012 r. - asesurę notarialną, zaś po jej ukończeniu został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.

Od dnia 8 września 2014 roku podjął współpracę z dotychczasowym patronem - rejentem Piotrem Garusem i od tego czasu Kancelaria Notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej.