INTERCYZA - umowa majątkowa małżeńska

  • odpis skrócony aktu małżeństwa - jeśli jest zawierana przez małżonków, po zawarciu związku małżeńskiego.