Sprzedaż / darowizna niezabudowanej działki / gruntu:

  • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia,
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu, 
  • wypis z rejestru gruntów oraz dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej (przy jednoczesnym wydzielaniu działki z dotychczasowej księgi wieczystej).