Sprzedaż / darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego / użytkowego:

  • podstawa nabycia prawa do lokalu (np. przydział lokalu, umowa),
  • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej – wydawane celem przedłożenia w Kancelarii Notarialnej,
  • dodatkowo dla praw, dla których prowadzona jest księga wieczysta:  odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej.
  • Uwaga: jeśli dla prawa ma zostać założona księga wieczysta, sądy obecnie wymagają całej historii dokumentacji - podstaw nabycia prawa do lokalu wszystkich uprzednich nabywców.