Notariusz Paweł Godorowski

Notariusz Paweł Godorowski jest absolwentem stacjonarnych studiów Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Pracę magisterską z zakresu prawa handlowego (problematyki uchwał Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń spółek kapitałowych) obronił w 2008 r. pod patronatem profesora nauk prawnych, wybitnego specjalisty w dziedzicznie prawa cywilnego – sędziego Sądu Najwyższego - prof. Józefa Frąckowiaka.

Następnie w ramach Izby Notarialnej we Wrocławiu odbył aplikację notarialną, a po zdaniu egzaminu notarialnego w 2012 r. - asesurę notarialną, zaś po jej ukończeniu został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.

Od dnia 8 września 2014 roku podjął współpracę z dotychczasowym patronem - rejentem Piotrem Garusem i od tego czasu Kancelaria Notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej.