Notariusz Piotr Garus

Notariusz Piotr Garus jest absolwentem stacjonarnych studiów Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego obronił w 1984 r. pod patronatem profesora nauk prawnych, wybitnego specjalisty w dziedzicznie prawa międzynarodowego - prof. Jana Kolasy.

Następnie odbył aplikację sędziowską, a po zdaniu egzaminu sędziowskiego w 1986 r. - asesurę sądową, zaś po jej ukończeniu w 1989 r. został powołany na stanowisko sędziego. Był sędzią pełniącym obowiązki w Wydziałach kolejno: Karnym, Rodzinnym i Nieletnich, Cywilnym, a do roku 2002 - Ksiąg Wieczystych.

W kwietniu 2002 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza, a w lipcu 2002 r. otworzył indywidualną Kancelarię Notarialną.

Od dnia 8 września 2014 roku podjął współpracę z dotychczasowym asesorem (wcześniej aplikantem) - rejentem Pawłem Godorowskim i od tego czasu Kancelaria Notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej.