Opłaty

Wynagrodzenie notarialne pobierane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 237).

Ponadto notariusz, jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), pobiera od kwoty wynagrodzenia podatek VAT w wysokości 23%, zaś jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn (w zakresie: umów darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także umów nieodpłatnego ustanowienia służebności i użytkowania), pobiera należne podatki od dokonanych czynności cywilnoprawnych - celem przekazania ich do Urzędu Skarbowego, jak również pobiera i odprowadza do właściwego Sądu Rejonowego opłaty sądowe - jeśli w związku z dokonywaną czynnością składany jest wniosek wieczystoksięgowy.

W celu dokładnego określenia całkowitych kosztów danej czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Ważne źródła: